KONTAKT
Meno:
Richard Borsos
Tel.:
+421 911 241 491
E-mail: typo3coder@gmail.com

deenhu
TYPO3 FREELANCER
Richard Borsos Ing. | typo3coder@gmail.com | tel. +421 911 241 491
R E F E R E N C I E

Spolupracujeme s internetovými agentúrami na Slovensku aj v zahraničí.SLOVENSKO:
www.semerad.sk
www.mcpsoftworks.skNEMECKO:
www.inmedias.de
www.typo3-macher.de
www.compronet.de
www.quadronet.de
OSTATNÉ:
www.chcnet.at - AT
www.t3-design.ch - CH
www.sturmundbraem.ch - CH


Typo3 CMS
Inštalácia a konfigurácia, tvorba template-ov + integrácia, vývoj extensions(rozšírení).. Magento eCommerce
Individuálne design template-y, vývoj modulov
PHP/MySQL
OOP, Zend, MySQL DB, SOAP, Web services
JavaScript
Dynamické HTML - javascript, JavaScript aplikácie na strane klienta
jQUERY
Javascript framework JQUERY
Ajax
Ajax programovanie